Biznes

Raporty bieżące

Numer Data Raporty bieżące 2014 - EBI Pobierz
1/2014 28.01.2014 Terminy przekazywania raportów okresowych
2/2014 10.02.2014 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
4/2014 28.02.2014 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
5/2014 12.03.2014 Zamiana akcji imiennych zwykłych na akcje zwykłe na okaziciela
7/2014 08.05.2014 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014
8/2014 15.05.2014 Uzyskanie przez "Ruch" Chorzów S.A. licencji na grę w Ekstraklasie w sezonie 2014/2015
9/2014 15.05.2014  Podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
11/2014 15.05.2014 Przyznanie licencji na grę w rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2014/2015
12/2014 18.06.2014 Zmiana terminu NWZA
15/2014 07.08.2014

Zmiana terminu NWZA

 • Zawiadomienie o NWZA
 • formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
 • informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w spółce
 • projekty uchwał na NWZA
 • zmiany statutu - załącznik

16/2014 11.08.2014 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2014
17/2014 11.08.2014 Informacja zgodnie z 'Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect'
20/2014 30.09.2014 Rezygnacja z funkcji wiceprezesa Zarządu
22/2014 07.11.2014 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014
26/2014 23.12.2014 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
27/2014 30.12.2014

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A.

 • Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 30 grudnia 2014 roku

1/2015 08.01.2015  Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii P
2/2015 27.01.2015

Uchwały podjęte na WZA 30.12.2014 r.

 • Protokół I z WZA z 30.12.2014 r.
 • Protokół II z WZA z 30.12.2014 r

3/2015 27.01.2015 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
4/2015 28.01.2015 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
5/2015 12.02.2015 Potwierdzenie nadania raportu okresowego za IV kwartał 2014 roku
6/2015 31.03.2015 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego
7/2015 11.05.2015 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2015 roku
8/2015 12.05.2015 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
9/2015 15.05.2015 Potwierdzenie nadania raportu okresowego za I kwartał 2015 roku
10/2015 14.07.2015 Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii R
11/2015 12.08.2015 Potwierdzenie nadania raportu okresowego za II kwartał 2015 roku
12/2015 03.11.2015 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 r.
13/2015 16.11.2015 Potwierdzenie nadania raportu okresowego za III kwartał 2015 roku
14/2015 18.11.2015 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrachunkowy 2014/2015
15/2015 25.11.2015 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrachunkowy 2014/2015
16/2015 30.11.2015 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrachunkowy 2014/2015
17/2015 01.12.2015 Potwierdzenie nadania raportu rocznego za rok obrachunkowy 2014/2015
18/2015 01.12.2015

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28.12.2015 roku

 • projekty uchwał na ZWZA
 • informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w spółce
 • formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
 • zawiadomienie z załącznikami (projekty uchwał, formularz do głosowania, akcjonariat)

19/2015 30.12.2015

Uchwały podjęte na WZA 28.12.2015

 • Protokół

20/2015 30.12.2015 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

1/2016 14.01.2016 Zakończenie subskrypcji akcji serii S

2/2016 25.01.2016 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki Ruch Chorzów S.A. z/s w Chorzowie

3/2016 01.02.2016 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

4/2016 12.02.2016 Potwierdzenie nadania raportu okresowego za IV kwartał 2015 roku

5/2016 15.02.2016 Potwierdzenie nadania korekty raportu okresowego za IV kwartał 2015 roku

6/2016 23.02.2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21.03.2016 r. wraz z projektami uchwał

10/2016 28.04.2016

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25.05.2016 roku

 • projekty uchwał na NWZA
 • informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w spółce
 • formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
 • zawiadomienie
 • Zmiana Statutu Spółki wynikająca z pkt 7 Porządku Obrad
 • Opinia Zarządu

11/2016 13.05.2016 Zawarcie istotnej umowy z Miastem Chorzów

12/2016 13.05.2016 Zawarcie istotnej umowy z Centrum Przedsiębiorczości sp. z o. o.

13/2016 13.05.2016 Potwierdzenie nadania raportu okresowego za I kwartał 2016 roku

14/2016 24.05.2016 Powołanie prokurenta

15/2016 27.05.2016 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

16/2016 16.06.2016

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13.07.2016 roku

 • projekty uchwał na NWZA
 • informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w spółce
 • formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
 • zawiadomienie

17/2016 23.06.2016 Powołanie Wiceprezesa Zarządu

21/2016 01.08.2016 Powołanie Prezesa Zarządu Ruchu Chorzów S.A.

22/2016 12.08.2016 Potwierdzenie nadania raportu okresowego za II kwartał 2016 roku

23/2016 29.08.2016 Zmiany w Zarządzie

24/2016 31.08.2016 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej

25/2016 12.10.2016 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki

26/2016 08.11.2016 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2016 roku

27/2016 10.11.2016 Potwierdzenie nadania raportu okresowego za III kwartał 2016 roku

29/2016 28.11.2016 Potwierdzenie nadania raportu rocznego

30/2016 29.11.2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.12.2016 roku

 • Sprawozdanie Zarządu za okres 01.07.2015-30.06.2016
 • Sprawozdanie finansowe za okres 01.07.2015-30.06.2016
 • Opinia i raport biegłego z badania sprawozdania finansowego
 • zawiadomienie z załącznikami (projekty uchwał, formularz do głosowania, akcjonariat)

31/2016 29.12.2016

Treść uchwał podjętych przez ZWZA Ruchu Chorzów S.A. - potwierdzenie nadania raportu

 • Uchwały podjęte przez ZWZA Ruchu Chorzów S.A.

32/2016 29.12.2016 Zmiany w Radzie Nadzorczej Ruchu Chorzów S.A.

1/2017 25.01.2017 Zmiany w Zarządzie Ruchu Chorzów S.A.

2/2017 31.01.2017 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

3/2017 10.02.2017 Potwierdzenie nadania raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku

4/2017 17.02.2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20.03.2017 roku

 • projekty uchwał na NWZA
 • informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w spółce
 • formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
 • zawiadomienie

5/2017 22.02.2017

Rezygnacja z pełnienia funkcji p.o. Prezesa Zarządu

6/2017 24.02.2017 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej Ruchu Chorzów

7/2017 01.03.2017 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej Ruchu Chorzów

8/2017 01.03.2017 Zmiany w Zarządzie Ruchu Chorzów

11/2017 20.03.2017

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ruchu Chorzów SA

 • załącznik

 

 

Numer Data Raporty bieżące 2013 - EBI Pobierz
1/2013 28.01.2013 Terminy przekazywania raportów okresowych
2/2013 08.04.2013 Podjęcie uchwały ws. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
3/2013 26.04.2013 Podsumowanie subskrybcji akcji serii N
4/2013 07.05.2013 Rejestracja kapitału zakładowego
5/2013 10.05.2013 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
6/2013 24.05.2013 Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
7/2013 05.07.2013  Informacja o zawarciu istotnej umowy wraz z informacją przekazywaną zgodnie z pkt. 16 a Dobrych Praktyk
8/2013 03.08.2013 Rejestracja kapitału zakładowego
9/2013 21.08.2013 Doręczenie orzeczenia PSP PZPN

10/2013 02.09.2013 Odwołanie od wyroku Piłkarskiego Sądu Polubownego

11/2013 11.09.2013 Odwołanie prokury samoistnej

12/2013 11.09.2013 Powołanie nowych członków Zarządu

13/2013 18.09.2013 Przyjęcie rezygnacji szkoleniowca I drużyny Ruchu

14/2013 21.09.2013 Podpisanie umowy z nowym trenerem I drużyny

15/2013 22.10.2013 Zawarcie umowy z Partnerem Oficjalnym

16/2013 13.11.2013 Zawarcie istotnej umowy

17/2013 02.12.2013 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

18/2013 05.12.2013 Zmiana Biegłego Rewidenta

19/2013 05.12.2013 Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami spółek notowanych na NewConnect

20/2013 05.12.2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

21/2013 24.12.2013 Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
22/2013 31.12.2013

Treść uchwał podjętych na ZWZA

 • Uchwaly podjęte na ZWZA

23/2013 31.12.2013 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 

 

Numer Data

 Raporty bieżące 2014 - ESPI

Pobierz
1/2014 30.05.2014

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • projekty uchwał na NWZA
 • zmiany statutu - załącznik
 • informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w spółce
 • formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
 • Zwołanie NWZA - raport ESPI

 

 

2/2014 18.06.2014

 

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 

 • projekty uchwał na NWZA
 • zmiany statutu - załącznik
 • informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w spółce
 • formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
 • Raport ESPI - zmiana terminu NWZA

3/2014  04.12.2014

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • projekty uchwał na ZWZA
 • zmiany statutu - załącznik
 • informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w spółce
 • formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
 • potwierdzenie nadania raportu ESPI

       
1/2015 08.01.2015 Zawiadomienie o zbyciu akcji przez Członka Rady Nadzorczej Ruchu Chorzów S.A.
2/2015 09.01.2015 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
3/2015 09.01.2015 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 20% 
4/2015 23.01.2015 Informacja o transakcji na akcjach osoby nadzorującej 
5/2015 23.01.2015 Informacja o transakcji na akcjach osoby nadzorującej
6/2015 26.01.2015 Lista akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Ruchu” Chorzów z/s w Chorzowie posiadających co najmniej 5% głosów
7/2015 04.04.2015 Zawiadomienie z art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie oraz z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie
8/2015 27.05.2015 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
9/2015 22.07.2015 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
10/2015 03.08.2015 Zawiadomienie Miasta Chorzów na podstawie art. 69 ustawy o ofercie 
11/2015 01.12.2015

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • projekty uchwał na ZWZA
 • informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w spółce
 • formularz do wykonywania praw
1/2017 17.02.2017 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Ruch Chorzów S.A. z/s w Chorzowie na dzień 20 marca 2017 roku
2/2017 20.02.2017 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji Ruchu Chorzów SA
3/2017 22.02.2017 Nabycie znacznego pakietu akcji Ruchu Chorzów SA
4/2017 24.02.2017 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji Ruchu Chorzów SA
5/2017 24.02.2017 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji Ruchu Chorzów SA
7/2017 28.03.2017

Lista akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Ruchu” Chorzów z/s w Chorzowie posiadających co najmniej 5% głosów

 • Lista akcjonariuszy

8/2017 07.04.2017 Zawiadomienie o nabyciu akcji

 

Kwiecień
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 • Urodziny Pawła Oleksego
 • LMJM: Stilon Gorzów - Ruch
  Godzina: 13:30
1
 • Urodziny Macieja Urbańczyka
 • Urodziny Jakuba Araka
 • IV liga: Raków II Częstochowa - Ruch II
  Godzina: 11:00
 • LWJS: Ruch - MOSiR Jastrzębie
  Godzina: 11:00
2
 • 27. kolejka Lotto Ekstraklasy: Ruch - Piast Gliwice
  Godzina: 18:00
3
4567
 • IV liga: Slavia Ruda Śląska - Ruch II Chorzów
  Godzina: 17:00
 • LMJM: Ruch - Górnik Zabrze
  Godzina: 13:00
8
 • Urodziny Marcina Kowalczyka
 • LWJS: Ruch - ROW Rybnik
  Godzina: 11:00
9
 • 28. kolejka Lotto Ekstraklasy: Korona Kielce - Ruch
  Godzina: 18:00
10
 • Urodziny Waldemara Fornalika
11
 • Urodziny Milena Gamakowa
 • LWJS: MSPN Górnik Zabrze - Ruch
  Godzina: 18:00
12
 • LMJM: MOSiR Opole - Ruch
  Godzina: 11:00
13
14
 • 29. kolejka Lotto Ekstraklasa: Ruch - Pogoń Szczecin
  Godzina: 15:30
 • IV liga: Ruch Radzionków - Ruch II Chorzów
  Godzina: 13:00
15
16
171819
 • 97. urodziny Ruchu
20
21
 • 30. kolejka Lotto Ekstraklasy: Lech Poznań - Ruch
  Godzina: 18:00
 • LMJM: Śląsk Wrocław - Ruch
  Godzina: 16:00
 • IV liga: Gwarek Tarnowskie Góry - Ruch II Chorzów
  Godzina: 17:00
22
 • LWJS: Ruch - Polonia Bytom
  Godzina: 13:30
23
 • Pierwszy trening "Niebieskich" pod wodzą Krzysztofa Warzychy
  Godzina: 16:00
24
25262728
 • 31. kolejka Lotto Ekstraklasy: Wisła Płock - Ruch
  Godzina: 15:30
 • IV liga: Ruch II Chorzów - RKS Grodziec
  Godzina: 11:00
 • LMJM: Ruch - Falubaz Zielona Góra
  Godzina: 17:00
29
 • LWJS: Zagłębie Sosnowiec - Ruch
  Godzina: 11:00
30
zobacz więcej...

Newsletter

Sponsor oficjalny


Internetowy kantor wymiany walut. Kursy walut, Kalkulator Walutowy - Cinkciarz.pl

Partner akademii

Sponsor techniczny


Partnerzy

Partnerzy medialni