Klub

Raporty bieżące

  

 

Numer Data Raporty bieżące 2013 - EBI Pobierz
1/2013 28.01.2013 Terminy przekazywania raportów okresowych
2/2013 08.04.2013 Podjęcie uchwały ws. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
3/2013 26.04.2013 Podsumowanie subskrybcji akcji serii N
4/2013 07.05.2013 Rejestracja kapitału zakładowego
5/2013 10.05.2013 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
6/2013 24.05.2013 Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
7/2013 05.07.2013  Informacja o zawarciu istotnej umowy wraz z informacją przekazywaną zgodnie z pkt. 16 a Dobrych Praktyk
8/2013 03.08.2013 Rejestracja kapitału zakładowego
9/2013 21.08.2013 Doręczenie orzeczenia PSP PZPN

10/2013 02.09.2013 Odwołanie od wyroku Piłkarskiego Sądu Polubownego

11/2013 11.09.2013 Odwołanie prokury samoistnej

12/2013 11.09.2013 Powołanie nowych członków Zarządu

13/2013 18.09.2013 Przyjęcie rezygnacji szkoleniowca I drużyny Ruchu

14/2013 21.09.2013 Podpisanie umowy z nowym trenerem I drużyny

15/2013 22.10.2013 Zawarcie umowy z Partnerem Oficjalnym

16/2013 13.11.2013 Zawarcie istotnej umowy

17/2013 02.12.2013 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

18/2013 05.12.2013 Zmiana Biegłego Rewidenta

19/2013 05.12.2013 Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami spółek notowanych na NewConnect

20/2013 05.12.2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

21/2013 24.12.2013 Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
22/2013 31.12.2013

Treść uchwał podjętych na ZWZA

 • Uchwaly podjęte na ZWZA

23/2013 31.12.2013 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 

Numer

Data Raporty bieżące 2014 - EBI Pobierz
       
1/2014 28.01.2014 Terminy przekazywania raportów okresowych
2/2014 10.02.2014 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
4/2014 28.02.2014 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
5/2014 12.03.2014 Zamiana akcji imiennych zwykłych na akcje zwykłe na okaziciela
7/2014 08.05.2014 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014
8/2014 15.05.2014 Uzyskanie przez "Ruch" Chorzów S.A. licencji na grę w Ekstraklasie w sezonie 2014/2015
9/2014 15.05.2014  Podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
11/2014 15.05.2014 Przyznanie licencji na grę w rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2014/2015
12/2014 18.06.2014 Zmiana terminu NWZA
15/2014 07.08.2014

Zmiana terminu NWZA

 • Zawiadomienie o NWZA
 • formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
 • informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w spółce
 • projekty uchwał na NWZA
 • zmiany statutu - załącznik

16/2014 11.08.2014 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2014
17/2014 11.08.2014 Informacja zgodnie z 'Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect'
20/2014 30.09.2014 Rezygnacja z funkcji wiceprezesa Zarządu
22/2014 07.11.2014 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014
26/2014 23.12.2014 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
27/2014 30.12.2014

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A.

 • Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 30 grudnia 2014 roku

       
       
Numer Data Raporty bieżące 2015 - EBI Pobierz
1/2015 08.01.2015  Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii P
2/2015 27.01.2015

Uchwały podjęte na WZA 30.12.2014 r.

 • Protokół I z WZA z 30.12.2014 r.
 • Protokół II z WZA z 30.12.2014 r

3/2015 27.01.2015 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
4/2015 28.01.2015 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
5/2015 12.02.2015 Potwierdzenie nadania raportu okresowego za IV kwartał 2014 roku
6/2015 31.03.2015 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego
7/2015 11.05.2015 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2015 roku
8/2015 12.05.2015 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
9/2015 15.05.2015 Potwierdzenie nadania raportu okresowego za I kwartał 2015 roku
10/2015 14.07.2015 Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii R
11/2015 12.08.2015 Potwierdzenie nadania raportu okresowego za II kwartał 2015 roku
12/2015 03.11.2015 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 r.
13/2015 16.11.2015 Potwierdzenie nadania raportu okresowego za III kwartał 2015 roku
14/2015 18.11.2015 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrachunkowy 2014/2015
15/2015 25.11.2015 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrachunkowy 2014/2015
16/2015 30.11.2015 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrachunkowy 2014/2015
17/2015 01.12.2015 Potwierdzenie nadania raportu rocznego za rok obrachunkowy 2014/2015
18/2015 01.12.2015

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28.12.2015 roku

 • projekty uchwał na ZWZA
 • informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w spółce
 • formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
 • zawiadomienie z załącznikami (projekty uchwał, formularz do głosowania, akcjonariat)

19/2015 30.12.2015

Uchwały podjęte na WZA 28.12.2015

 • Protokół

20/2015 30.12.2015 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

       
       
Numer Data Raporty bieżące 2016 - EBI Pobierz
1/2016 14.01.2016 Zakończenie subskrypcji akcji serii S

2/2016 25.01.2016 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki Ruch Chorzów S.A. z/s w Chorzowie

3/2016 01.02.2016 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

4/2016 12.02.2016 Potwierdzenie nadania raportu okresowego za IV kwartał 2015 roku

5/2016 15.02.2016 Potwierdzenie nadania korekty raportu okresowego za IV kwartał 2015 roku

6/2016 23.02.2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21.03.2016 r. wraz z projektami uchwał

10/2016 28.04.2016

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25.05.2016 roku

 • projekty uchwał na NWZA
 • informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w spółce
 • formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
 • zawiadomienie
 • Zmiana Statutu Spółki wynikająca z pkt 7 Porządku Obrad
 • Opinia Zarządu

11/2016 13.05.2016 Zawarcie istotnej umowy z Miastem Chorzów

12/2016 13.05.2016 Zawarcie istotnej umowy z Centrum Przedsiębiorczości sp. z o. o.

13/2016 13.05.2016 Potwierdzenie nadania raportu okresowego za I kwartał 2016 roku

14/2016 24.05.2016 Powołanie prokurenta

15/2016 27.05.2016 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

16/2016 16.06.2016

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13.07.2016 roku

 • projekty uchwał na NWZA
 • informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w spółce
 • formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
 • zawiadomienie

17/2016 23.06.2016 Powołanie Wiceprezesa Zarządu

21/2016 01.08.2016 Powołanie Prezesa Zarządu Ruchu Chorzów S.A.

22/2016 12.08.2016 Potwierdzenie nadania raportu okresowego za II kwartał 2016 roku

23/2016 29.08.2016 Zmiany w Zarządzie

24/2016 31.08.2016 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej

25/2016 12.10.2016 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki

26/2016 08.11.2016 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2016 roku

27/2016 10.11.2016 Potwierdzenie nadania raportu okresowego za III kwartał 2016 roku

29/2016 28.11.2016 Potwierdzenie nadania raportu rocznego

30/2016 29.11.2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.12.2016 roku

 • Sprawozdanie Zarządu za okres 01.07.2015-30.06.2016
 • Sprawozdanie finansowe za okres 01.07.2015-30.06.2016
 • Opinia i raport biegłego z badania sprawozdania finansowego
 • zawiadomienie z załącznikami (projekty uchwał, formularz do głosowania, akcjonariat)

31/2016 29.12.2016

Treść uchwał podjętych przez ZWZA Ruchu Chorzów S.A. - potwierdzenie nadania raportu

 • Uchwały podjęte przez ZWZA Ruchu Chorzów S.A.

32/2016 29.12.2016 Zmiany w Radzie Nadzorczej Ruchu Chorzów S.A.

       
       
Numer Data Raporty bieżące 2017 - EBI Pobierz
1/2017 25.01.2017 Zmiany w Zarządzie Ruchu Chorzów S.A.

2/2017 31.01.2017 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

3/2017 10.02.2017 Potwierdzenie nadania raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku

4/2017 17.02.2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20.03.2017 roku

 • projekty uchwał na NWZA
 • informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w spółce
 • formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
 • zawiadomienie

5/2017 22.02.2017

Rezygnacja z pełnienia funkcji p.o. Prezesa Zarządu

6/2017 24.02.2017 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej Ruchu Chorzów

7/2017 01.03.2017 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej Ruchu Chorzów

8/2017 01.03.2017 Zmiany w Zarządzie Ruchu Chorzów

11/2017 20.03.2017

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ruchu Chorzów SA

 • załącznik

14/2017 22.03.2017

Uchwały podjęte przez NWZA Ruchu Chorzów S.A.

 • załącznik

16/2017 12.05.2017 Potwierdzenie nadania raportu okresowego za I kwartał 2017 roku

17/2017 23.06.2017

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 01.09.2017 roku

 • ogłoszenie o zwołaniu NWZA wraz z dokumentacją

18/2017 04.08.2017 Zgłoszenie informacji o udzielonej prokurze i zgodzie na jej udzielenie

20/2017 29.08.2017

 Zmiana terminu NWZA

 • załącznik

 

21/2017 12.09.2017 Informacja o odwołaniu walnego zgromadzenia Spółki

22/2017 20.09.2017 Zgłoszenie informacji o rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu

23/2017 06.10.2017 Informacja o zmianie w składzie Zarządu Ruch Chorzów S.A. w restrukturyzacji

24/2017 09.10.2017 Korekta informacji o zmianie w składzie Zarządu Ruch Chorzów S.A. w restrukturyzacji

25/2017 17.10.2017 Informacja o zatwierdzeniu Regulaminu Nagród i Kar Zawodników I Drużyny Piłki Nożnej "Ruch" Chorzów S.A. w restrukturyzacji

26/2017 19.10.2017 Informacja w sprawie Pisma akcjonariusza Miasta Chorzów z dnia 05.10.2017r .

27/2017 20.10.2017 zupełnienie informacji w sprawie Pisma akcjonariusza Miasta Chorzów z dnia 05.10.2017 r.

28/2017 26.10.2017 Podwyższenie kapitału i wpisanie prokury

29/2017 27.10.2017 Uzupełnienie informacji o podwyższeniu kapitału akcyjnego i ustanowieniu prokury

30/2017 09.11.2017 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "RUCH" Chorzów S.A. w restrukturyzacji z/s w Chorzowie na dzień 7 grudnia 2017 r.

31/2017 09.11.2017 Zmiana daty przekazania raportu okresowego za III kwartał 2017 r.

32/2017 14.11.2017

Raport okresowy za III kwartał 2017 r. (I kwartał roku rozrachunkowego 2017/2018)

 • załącznik

 

33/2017 16.11.2017 Rejestracja zmiany nazwy Emitenta

34/2017 23.11.2017 Zmiana daty przekazania raportu rocznego

35/2017 30.11.2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.12.2017 r. wraz z projektami uchwał, infor. o liczbie głosów i formularzem dla pełnomocnika

 • załącznik

36/2017 30.11.2017

Raport roczny za rok obrotowy trwający od 01.07.2016 roku do 30.06.2017 roku

 • część I
 • część II
 • część III
 • część IV

37/2017 01.12.2017 Sprostowanie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.12.2017 r.

38/2017 06.12.2017 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

39/2017 08.12.2017

Uchwały podjęte przez NWZ Spółki "Ruch" Chorzów S. A. w restrukturyzacji, zwołane na dzień 7 grudnia 2017 roku

 • załącznik

40/2017 08.12.2017 Odstąpienie od rozpatrzenia punktów porządku obrad przez NZW Spółki "Ruch" Chorzów S.A. w restrukturyzacji, zwołane na dzień 7 grudnia 2017 roku

41/2017 28.12.2017 Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych

42/2017 28.12.2017 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z określeniem daty jego wznowienia

       
       
Numer Data Raporty bieżące 2018 - EBI Pobierz
1/2018 02.01.2018  Zawarcie umowy z Animatorem Rynku na rynku NewConnect

2/2018 11.01.2018

Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki "Ruch" Chorzów S.A. w restrukturyzacji, wznowione na dzień 10 stycznia 2018 r.

 • załącznik

3/2018 31.01.2018 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

4/2018 14.02.2018

Raport okresowy za IV kwartał 2017 r. (II kwartał roku rozrachunkowego 2017/2018)

 • załącznik

5/2018 21.04.2018 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii "W"

6/2018 21.04.2018 Zmiana Statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii "W"

7/2018 15.05.2018

Raport okresowy za I kwartał 2018 r. (III kwartał roku rozrachunkowego 2017/2018)

 • załącznik

8/2018 18.05.2018

Sprostowanie raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r. (III kwartał roku rozrachunkowego 2017/2018)

 • załącznik

9/2018 13.06.2018 Postanowienie w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowgo oraz wpisu prokury

 

10/2018 13.06.2018 Postanowienie w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego  
11/2018 14.06.2018 Informacja o zmianach w Zarządzie Emitenta
12/2018 14.06.2018  Postanowienie w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego
13/2018 15.06.2018

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11.07.2018 r. wraz z projektami uchwał, informacją o liczbie głosów i formularzem dla pełnomocnika

 • załącznik 1
 • załącznik 2

 

14/2018 02.07.2018 Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

 
15/2018 12.07.2018

Uchwały podjęte przez NWZA Spółki "Ruch" Chorzów S.A. zwołane na dzień 11 lipca 2018 roku

 • Protokół NWZA 11.07.2018 r.

 

 

16/2018 12.07.2018 Informacja o zmianach w Zarządzie Spółki "Ruch" Chorzów S.A.

17/2018 12.07.2018 Informacja o zmianach osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki "Ruch" Chorzów S.A.
18/2018 12.07.2018 Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu obrad NWZA z dnia 11 lipca 2018 r.
19/2018 12.07.2018 Zmiana Statutu w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego  
20/2018 19.07.2018 Informacje udzielone akcjonariuszowi na walnym zgromadzeniu na podstawie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych
21/2018 19.07.2018 Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych  
22/2018 09.08.2018

Informacja o zgłoszeniu przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia

 • Projekt uchwały w sprawie szczególnych zasad postępowania w zakresie rozporzadzania składnikami aktywów trwałych Spółki, dokonywania niektórych czynności prawnych oraz kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania składników aktywów trwałych
 • Projekt uchwały w sprawie zasad postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki
 • Projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki
 • Projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

 

 

 

23/2018 14.08.2018

Raport okresowy za II kwartał 2018 roku (IV kwartał roku rozrachunkowego 2017/2018)

 • Załącznik

 

24/2018 22.08.2018

Postanowienie SO w Katowicach w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia powództwa o stwierdzenie nieważnościu uchwał NWZA z dnia 11 lipca 2018 roku

25/2018 14.11.2018 Raport okresowy za III kwartał 2018 roku (I kwartał roku rozrachunkowego 2018/2019)
 • Załącznik

 

26/2018 23.11.2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Wanego Zgromadzenia na dzień 20.12.2018 r. wraz z projektami uchwał, informacją o liczbie głosów i formularzem dla pełnomocnika

 • Załącznik

 

 

27/2018  30.11.2018

Raport roczny za rok obrotowy trwający od 1.07.2017 roku do 30.06.2018 roku

 • Załącznik 1/1
 • Załącznik 1/2

 

28/2018 03.12.2018

Sprostowanie raportu rocznego za rok obrotowy trwający od 1.07.2017 roku do 30.06.2018 roku

 • Załącznik 1/1
 • Załącznik 1/2
 • Załącznik 2 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

29/2018 06.12.2018

Udostępnienie materiałów na Walne Zgromadzenie

 • Materiały na walne zgromadzenie

30/2018  18.12.2018 Postanowienie SA w Katowicach w przedmiocie oddalenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał NWZA z dnia 11 lipca 2018
31/2018 21.12.2018

Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki "Ruch" Chorzów w dniu 20.12.2018 r.

 • Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Ruch" Chorzów w dniu 20.12.2018 r.

       
       
Numer Data Raporty bieżące 2019 - EBI Pobierz
 1/2019 31.01.2019 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 2/2019 14.02.2019

Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku (II kwartał roku rozrachunkowego 2018/2019)

 • Załącznik

 

 3/2019 10.05.2019

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5.06.2019 r. wraz z projektami uchwał, informacją o liczbie głosów i formularzem dla pełnomocnika

 • załącznik

 4/2019 15.05.2019

Raport okresowy za I kwartał 2019 roku (III kwartał roku rozrachunkowego 2018/2019)

 • Załącznik

 

5/2019 22.05.2019 Informacja o zmianach osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki

6/2019 31.05.2019

Ogłoszenie o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

 • załącznik

 


 

7/2019 04.06.2019 Komunikat Zarządu Spółki
8/2019 14.06.2019 Rozwiązane umowy z Animatorem Rynku na rynku NewConnect
9/2019 26.06.2019 Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r.
10/2019 08.07.2019 Informacja o zmianach w Zarządzie spółki "Ruch" Chorzów Spółka
Akcyjna
11/2019 11.07.2019

Uchwały podjęte przez NWZ Spółki "Ruch" Chorzów S.A., wznowione na dzień 10 lipca 2019 roku

 • Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Ruch" Chorzów w dniu 10.07.2019 r.


12/2019 14.08.2019

Raport okresowy za II kwartał 2019 roku (IV kwartał roku rozrachunkowego 2018/2019)

 • Załącznik

 

13/2019 10.10.2019 Informacja o zmianach osobowych w Radzie Nadzorczej spółki „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna
14/2019 10.10.2019 Informacja o zmianach w Zarządzie spółki "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna
15/2019 24.10.2019 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.11.2019 r.
16/2019 25.10.2019 KOREKTA raportu bieżącego EBI 15/2019 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.11.2019 r.
17/2019 14.11.2019

Raport okresowy za III kwartał 2019 roku (I kwartał roku rozrachunkowego 2019/2020)

 • Załącznik

18/2019 21.11.2019 Informacja o zmianach osobowych w Radzie Nadzorczej spółki Ruch Chorzów Spółka Akcyjna

19/2019 22.11.2019 Informacja o zmianach osobowych w Radzie Nadzorczej spółki Ruch Chorzów Spółka Akcyjna

20/2019 22.11.2019

Uchwały podjęte przez NWZA Spółki "Ruch" Chorzów S.A., zwołane na dzień 21 listopada 2019 roku

 • Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Ruch" Chorzów w dniu 21.11.2019 r.

 

21/2019 22.11.2019 Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect

22/2019 02.12.2019

Raport roczny za rok obrotowy trwający od 01.07.2018 roku do 30.06.2019 roku

 • załącznik 1 - raport
 • załącznik 2 - sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

 

23/2019 02.12.2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.12.2019 r.

 • załącznik
 • klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

24/2019 30.12.2019 Informacja o zmianach osobowych w Radzie Nadzorczej spółki
Ruch Chorzów Spółka Akcyjna

25/2019 30.12.2019

Uchwały podjęte przez ZWZA Spółki "Ruch" Chorzów S.A., zwołane na dzień 30 grudnia 2019 roku

 • Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółki "Ruch" Chorzów w dniu 30.12.2019 r.

       
       
Numer Data Raporty bieżące 2020 - EBI Pobierz
01/2020 09.01.2020 Informacja o zmianach osobowych w Radzie Nadzorczej spółki „Ruch Chorzów” Spółka Akcyjna

02/2020 17.01.2020 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii „Y”

03/2020 17.01.2020 Zmiana Statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii "Y"

4/2020 30.01.2020 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

5/2020 30.01.2020 KOREKTA raportu bieżącego EBI 4/2020 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

6/2020 14.01.2020

Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku (II kwartał roku rozrachunkowego 2019/2020)

 • Załącznik

7/2020 15.05.2020

Raport okresowy za I kwartał 2020 roku (III kwartał roku rozrachunkowego 2019/2020)

 • Załącznik

8/2020 09.06.2020 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii „Z”
9/2020 09.06.2020 Zmiana Statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii "Z"
10/2020 14.08.2020

Raport okresowy za II kwartał 2020 roku (IV kwartał roku rozrachunkowego 2019/2020)

 • załącznik

 

 

11/2020 13.11.2020

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020 roku (III kwartał roku rozrachunkowego 2019/2020)

 • załącznik

 

12/2020 13.11.2020

Korekta raportu okresowego za II kwartał 2020 roku (IV kwartał roku rozrachunkowego 2019/2020)

 • załącznik

13/2020 13.11.2020

Raport okresowy za III kwartał 2020 roku (I kwartał roku rozrachunkowego 2020/2021)

 • załącznik

14/2020 30.11.2020

Raport roczny za rok obrotowy trwający od 01.07.2019 roku do 30.06.2020 roku

 • załącznik 1 - raport
 • załącznik 2 - sprawozdanie biegłego rewidenta

15/2020 03.12.2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.12.2020 r.

 • załącznik
 • klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

16/2020 22.12.2020 Odmowa rejestracji przez Sąd kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii "Y"

17/2020 30.12.2020

Uchwały podjęte przez ZWZA Spółki "Ruch" Chorzów S.A., zwołane na dzień 30 grudnia 2020 r.

 • Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółki "Ruch" Chorzów w dniu 30.12.2020 r.

18/2020 30.12.2020 Informacja o zmianach osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki

       
       
Numer Data Raporty bieżące 2021 - EBI Pobierz
1/2021 30.01.2021 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

3/2021 14.05.2021

Raport okresowy za I kwartał 2021 roku (III kwartał roku rozrachunkowego 2020/2021)

 • załącznik

 

4/2021 08.07.2021 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii „Y” Ruch Chorzów Spółka Akcyjna

5/2021 08.07.2021 Zmiana Statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii "Y"

6/2021 13.08.2021 Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Emitenta

7/2021 13.08.2021

Raport okresowy za II kwartał 2021 roku (IV kwartał roku rozrachunkowego 2020/2021)

 • załącznik

 

8/2021 15.11.2021

Raport okresowy za III kwartał 2021 roku (I kwartał roku rozrachunkowego 2021/2022)

 • załącznik

 

9/2021 30.11.2021 Raport roczny za rok obrotowy trwający od 01.07.2020 roku do 30.06.2021 roku
 • załącznik 1 - raport
 • załącznik 2 - sprawozdanie biegłego rewidenta

10/2021 02.12.2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.12.2021 r.

 • załącznik
 • klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

11/2021 10.12.2021

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RUCHU Chorzów
S.A. z/s w Chorzowie

 • Projekt uchwały i zaktualizowany formularz
 • Opinia Zarządu

12/2021 29.12.2021

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki w dniu 29 grudnia 2021 roku

 • Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółki "Ruch" Chorzów w dniu 29.12.2021 r.

       
Numer Data Raporty bieżące 2022 - EBI Pobierz
1/2022 20.01.2022 Powołanie Wiceprezesa Zarządu

2/2022 28.01.2022 Harmonogram przekazywania raportów okresowych

3/2022 28.01.2022

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie na dzień 24 lutego 2022 roku

 • załącznik

4/2022 04.02.2022 Ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie zwołanego na dzień 24 lutego 2022 roku

5/2022 15.02.2022

Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku (II kwartał roku rozrachunkowego 2021/2022)

 • załącznik

6/2022 31.03.2022 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej emisji akcji serii „Z” z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

7/2022 13.05.2022

Raport okresowy za I kwartał 2022 roku (III kwartał roku rozrachunkowego 2021/2022)

 • załącznik


 

 

 

 

Numer Data

 Raporty bieżące 2014 - ESPI

Pobierz
1/2014 30.05.2014

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • projekty uchwał na NWZA
 • zmiany statutu - załącznik
 • informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w spółce
 • formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
 • Zwołanie NWZA - raport ESPI

 

 

2/2014 18.06.2014

 

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 

 • projekty uchwał na NWZA
 • zmiany statutu - załącznik
 • informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w spółce
 • formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
 • Raport ESPI - zmiana terminu NWZA

3/2014  04.12.2014

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • projekty uchwał na ZWZA
 • zmiany statutu - załącznik
 • informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w spółce
 • formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
 • potwierdzenie nadania raportu ESPI

       
       
Numer Data Raporty bieżące 2015 - ESPI Pobierz
1/2015 08.01.2015 Zawiadomienie o zbyciu akcji przez Członka Rady Nadzorczej Ruchu Chorzów S.A.
2/2015 09.01.2015 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
3/2015 09.01.2015 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 20% 
4/2015 23.01.2015 Informacja o transakcji na akcjach osoby nadzorującej 
5/2015 23.01.2015 Informacja o transakcji na akcjach osoby nadzorującej
6/2015 26.01.2015 Lista akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Ruchu” Chorzów z/s w Chorzowie posiadających co najmniej 5% głosów
7/2015 04.04.2015 Zawiadomienie z art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie oraz z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie
8/2015 27.05.2015 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
9/2015 22.07.2015 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
10/2015 03.08.2015 Zawiadomienie Miasta Chorzów na podstawie art. 69 ustawy o ofercie 
11/2015 01.12.2015

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • projekty uchwał na ZWZA
 • informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w spółce
 • formularz do wykonywania praw
       
       
Numer Data Raporty bieżące 2017 - ESPI Pobierz
1/2017 17.02.2017 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Ruch Chorzów S.A. z/s w Chorzowie na dzień 20 marca 2017 roku
2/2017 20.02.2017 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji Ruchu Chorzów SA
3/2017 22.02.2017 Nabycie znacznego pakietu akcji Ruchu Chorzów SA
4/2017 24.02.2017 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji Ruchu Chorzów SA
5/2017 24.02.2017 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji Ruchu Chorzów SA
7/2017 28.03.2017

Lista akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Ruchu” Chorzów z/s w Chorzowie posiadających co najmniej 5% głosów

 • Lista akcjonariuszy

8/2017 07.04.2017 Zawiadomienie o nabyciu akcji
9/2017 30.05.2017 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji
10/2017 30.05.2017 Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji
11/2017 23.06.2017 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Ruch Chorzów S.A. z/s w Chorzowie na dzień 1 września 2017 roku
12/2017 23.06.2017 Otwarcie przyspieszonego postepowania układowego
13/2017 28.06.2017 Wypowiedzenie umów pożyczek przez pożyczkodawców - Urząd Miasta Chorzowa oraz Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.
14/2017 06.07.2017 Zawarcie trójstronnego porozumienia z Miastem Chorzów oraz Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z/s w Chorzowie.
15/2017 25.07.2017 Przyjęcie oferty oraz zawarcie umowy na objęcie 2.000.000 akcji serii T z Miastem Chorzów.
31/2017 30.11.2017 Przyjęcie układu na Zgromadzeniu Wierzycieli
32/2017 30.11.2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.12.2017 r. wraz z projektami uchwał, infor. o liczbie głosów i formularzem dla pełnomocnika

 • załącznik

33/2017 01.12.2017 Sprostowanie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.12.2017 r.

34/2017 08.12.2017

Lista akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Ruchu” Chorzów SA w restrukturyzacji, zwołanym na dzień 7 grudnia 2017 r. i posiadających co najmniej 5% głosów

 • lista akcjonariuszy

35/2017 14.12.2017 Postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu restrukturyzacyjnego

36/2017 22.12.2017 Złożenie oferty objęcia akcji Emitenta

37/2017 29.12.2017 Przyjęcie oferty oraz zawarcie umowy na objęcie 1 000 000 akcji serii U z Miastem Chorzów

       
       
Numer Data Raporty bieżące 2018 - ESPI Pobierz
1/2018 11.01.2018

Lista akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Ruchu” Chorzów SA w restrukturyzacji, wznowionym na dzień 10 stycznia  2018 r. i posiadali co najmniej 5% głosów

 • lista akcjonariuszy

2/2018 23.01.2018 Decyzja nr 1 Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN z dnia 15 stycznia 2018 r. oraz informacja o złożeniu odwołania.

3/2018 31.01.2018 Decyzja nr 2 Komisji Odwoławczejds. Licencji Klubowych PZPN z dnia 29 stycznia 2018 r.

4/2018 13.02.2018 Złożenie skargi na Decyzję nr 2 Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN z dnia 29 stycznia 2018 r.

5/2018 28.02.2018 Postanowienie Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim z dnia 27 lutego 2018 roku.

6/2018 01.03.2018 Wycofanie Skargi na Decyzję nr 2 Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN z dnia 29 stycznia 2018 roku, wniesionej do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim w dniu 12 lutego 2018 roku.

7/2018 22.03.2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej.

9/2018 30.03.2018 Informacja o uregulowaniu należności licencyjnych.

10/2018 07.04.2018 Uprawomocnienie Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w przedmiocie zatwierdzenia układu restrukturyzacyjnego.

11/2018 21.04.2018 Zawarcie umowy objęcia akcji serii "W"

12/2018 21.04.2018 Wniosek KRS-Z3 o zmianę danych Emitenta w wyniku konwersji wierzytelności na akcje z mocy układu zawartego z wierzycielami na Zgromadzeniu Wierzycieli

13/2018 09.05.2018 Zawiadomienie akcjonariusza na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

14/2018 15.05.2018 Zawarcie umowy o stałej współpracy

15/2018 01.06.2018 Decyzja Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN z 30 maja 2018 r.  
16/2018 04.06.2018 Wniesienie odwołania od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN z 30 maja 2018 r.  
17/2018 08.06.2018 Decyzja nr 5 Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN z dnia 7 czerwca 2018 r.
18/2018 08.06.2018 Zmiana w brzmieniu firmy Emitenta - bez dodatku "w restrukturyzacji"
19/2018 15.06.2018 Zawiadomienie akcjonariusza na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
20/2018 15.06.2018

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11.07.2018 r. wraz z projektami uchwał, informacją o liczbie głosów i formularzem dla pełnomocnika

 • załącznik 1
 • załącznik 2

 

21/2018 19.06.2018 Zawiadomienie akcjonariusza na podst. art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
22/2018 20.06.2018 Decyzja Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN z dnia 20 czerwca 2018 r.  
23/2018 21.06.2018 Zawarcie istotnej umowy z Carbonex sp. z o.o.  
24/2018 27.06.2018 Zawiadomienie akcjonariusza na podst. art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
25/2018 27.06.2018 Zawiadomienie akcjonariusza na podst. art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
26/2018 13.07.2018 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZA Spółki "Ruch" Chorzów S.A. zwołanym na dzień 11 lipca 2018 roku i posiadali co najmniej 5% głosów

 

28/2018 20.07.2018 Zatwierdzenie akcjonariusza na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
29/2018 09.08.2018 Zawiadomienie akcjonariusza na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
30/2018 09.08.2018 Zawiadomienie akcjonariusza na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej   
31/2018 24.08.2018 Zatwierdzenie akcjonariusza na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
32/2018 27.08.2018 Zatwierdzenie akcjonariusza na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  
33/2018 29.09.2018 Zawarcie istotnej umowy  
34/2018 02.10.2018 Zapłata raty układowej  
35/2018 15.10.2018 Zawarcie istotnej umowy
36/2018 26.10.2018 Zawarcie istotnej umowy  
37/2018 02.11.2018 Informacja o istotnym zdarzeniu  
38/2018  05.11.2018 Zawarcie istotnej umowy  
39/2018 23.11.2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.12.2018 r. wraz z projektami uchwał, informacją o liczbie głosów i formularzem dla pełnomocnika

• Załącznik

 

 

40/2018 21.12.2018

Lista akcjonariuszy, ktorzy wzięli udział w ZWZA Spółki "Ruch" Chorzów S.A. zwołanym na dzień 20 grudnia 2018 roku i posiadali co najmniej 5 % głosów

 • Załącznik

 

41/2018 21.12.2018 Zawarcie istotnej umowy  
       
       
Numer Data Raporty bieżące 2019 - ESPI Pobierz
1/2019 08.01.2019 Zawarcie istotnej umowy  
2/2019 08.01.2019 Zapłata II raty układowej  
3/2019 29.01.2019 Zawarcie istotnej umowy
4/2019 04.02.2019 Zawarcie istotnej umowy  
5/2019 22.03.2019 Zawarcie istotnej umowy
6/2019 05.04.2019  Zapłata III raty układowej
7/2019 10.05.2019

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5.06.2019 r. wraz z projektami uchwał, informacją o liczbie głosów i formularzem dla pełnomocnika

 • załącznik

8/2019 31.05.2019

Ogłoszenie o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

 • załącznik

10/2019 08.07.2019 Informacja w przedmiocie Uchwały Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.

11/2019 11.07.2019

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZ Spółki "Ruch" Chorzów S.A., wznowionym na dzień 10 lipca 2019 roku, i posiadali co najmniej 5% głosów

 • załącznik

12/2019 30.07.2019 Zawarcie istotnej umowy

13/2019 05.08.2019 Zawarcie istotnej umowy

14/2019 06.08.2019 Informacja w przedmiocie zadłużenia Spółki

15/2019 07.08.2019 Zawiadomienie akcjonariusza na podst. art. 69 ust. 1 ustawy
o ofercie publicznej

16/2019 07.08.2019 Zawiadomienie akcjonariusza na podst. art. 69 ust. 1 ustawy
o ofercie publicznej

17/2019 09.08.2019 Zawiadomienie akcjonariusza na podst. art. 69 ust. 1 ustawy
o ofercie publicznej

18/2019 09.08.2019 Zawiadomienie akcjonariusza na podst. art. 69 ust. 1 ustawy
o ofercie publicznej

19/2019 24.10.2019 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.11.2019 r.

20/2019 22.11.2019

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZA Spółki "Ruch" Chorzów S.A., zwołanym na dzień 21 listopada 2019 roku i posiadali co najmniej 5% głosów

 • załącznik

21/2019 02.12.2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.12.2019 r.

 • załącznik
 • klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

22/2019 30.12.2019

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZA Spółki "Ruch" Chorzów S.A., zwołanym na dzień 30 grudnia 2019 roku i posiadali co najmniej 5% głosów

 • załącznik

       
       
Numer Data Raporty bieżące 2020 - ESPI Pobierz
1/2020 29.01.2020 Zawarcie umów objęcia akcji serii "Y" oraz przeznaczenie środków z emisji.

2/2020 19.03.2020 Zawarcie istotnej umowy.

3/2020 05.05.2020 Zawarcie istotnej umowy.

4/2020 09.06.2020 Zawarcie umowy objęcia akcji serii "Z"

5/2020 24.08.2020 Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

6/2020 08.09.2020 Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

7/2020 23.09.2020 Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

8/2020 24.09.2020 Zawarcie istotnej umowy.

9/2020 08.10.2020 Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

10/2020 23.10.2020 Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

11/2020 18.11.2020 Zawarcie istotnej umowy.

12/2020 03.12.2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.12.2020 r.

 • załącznik
 • klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

13/2020 03.12.2020 Odmowa rejestracji przez Sąd kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii "Y".

15/2020 30.12.2020 Spłata pożyczki

       
       
Numer Data Raporty bieżące 2021 - ESPI Pobierz
1/2021 01.01.2021 Przyznanie subwencji finansowej od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z/s w Warszawie.

2/2021 07.01.2021

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz mieli conajmniej 5% głosów.

 • załącznik

2/2021 08.01.2021

Korekta raportu ESPI 2/2021 - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz mieli conajmniej 5% głosów.

 • załącznik

3/2021 23.04.2021 Zawarcie istotnej umowy

4/2021 29.06.2021 Przyznanie licencji uprawniającej do uczestnictwa w rozgrywkach II ligi w sezonie 2021/2022.

5/2021 08.07.2021 Zawarcie umów objęcia akcji serii "Y"

7/2021 02.12.2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.12.2021 r.

 • załącznik
 • klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

 

 8/2021 10.12.2021

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RUCHU Chorzów S.A. z/s w Chorzowie

 • Projekt uchwały i zaktualizowany formularz
 • Opinia Zarządu

 9/2021 29.12.2021 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ruchu Chorzów oraz mieli co najmniej 5% głosów.

       
       
Numer Data Raporty bieżące 2022 - ESPI Pobierz
1/2022 28.01.2022

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie na dzień 24 lutego 2022 roku.

 • załącznik

2/2022 01.02.2022 Doręczenie zawiadomienia o otwarciu postępowania o zmianę układu

3/2022 04.02.2022 Ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. z/s w Chorzowie zwołanego na dzień 24 lutego 2022 roku.

4/2022 25.02.2022 Zawarcie istotnej umowy

 

 

Lipiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
zobacz więcej...

Newsletter

Sponsorzy i partnerzy

Partnerzy medialni